Kokouksia, elämyksiä ja hyviä hetkiä, koko Suomessa – yli 30 vuoden kokemuksella
Yli 80% tapahtumista toteutettu englanniksi.
Palvelunumero: 050 554 8032
myynti@botniaevents.fi


   Valikko

UUTTA POTKUA TYÖHYVINVOINTIIN!

Työhyvinvointi on kannattava investointi. Menestyvän yrityksen takana ovat motivoituneet työntekijät ja alaisensa tunteva johtaja. Suunnitelmallisesti toteutettu tyhy-toiminta ylläpitää työkykyä ja parantaa työyhteisön yhteishenkeä sekä kommunikointia.

Tavoitteenamme on järjestää tapahtumia, jotka edistävät työhyvinvointia monimuotoisesti. Samaan pakettiin voidaan kääriä sosiaalisia, psykologisia sekä fyysisiä tehtäviä ja harjoitteita. Työ ja vapaa-aika kulkevat käsi kädessä, siksi on tärkeää, että tapahtumista jää jotakin myös "kotiin viemiseksi" ja pureskeltavaksi jälkeenpäin. Ammattitaitoisesti järjestetty virkistystoiminta tukee työssä jaksamista. Erikoisuutenamme ovat eri alojen asiantuntijoiden kanssa suunnitellut ohjelmakokonaisuudet. Teemme tiivistä yhteistyötä esimerkiksi psykologien, eri alojen opettajien ja liikunnanohjaajien kanssa.

Jokainen tyhy-tapahtuma suunnitellaan siten, että se tukee tilaajaorganisaation tavoitteita mahdollisimman hyvin. Tavoitteiden toteutumisen kannalta yhteistyön aloittaminen tapahtumajärjestäjän kanssa heti projektin ensi metreillä on äärimmäisen tärkeää. Pitkä kumppanuus tuo tehokkuutta yhteistyöhön, kun opimme tuntemaan asiakasyrityksen toimintatavat ja tavoitteet. Kaikki tapahtumamme ja aktiviiteettimme suunnitellaan siten, että sinä saat huoletta rentoutua. Jokaiseen tapahtumaan tehdään turvallisuussuunnitelma ja ammattitaitoiset oppaamme valvovat ja neuvovat osallistujia tapahtuman läpi.

ESIMERKKEJÄ TYHY–PAKETEISTA:

Yhdistä luontokokemus ja liikunta hauskalla tavalla!

Valikoimassamme on kymmeniä erilaisia ryhmädynamiikkaa edistäviä tehtäviä, joista B2R-paketti koostuu. Työhyvinvointitapahtumat suunnitellaan aina ryhmäkohtaisesti, ja liikunnallinen osuus räätälöidään kullekin ryhmälle sopivaksi. B2R on mobilisoitavissa haluamaasi paikkaan, vaikkapa työpaikkasi lähimaastoon.

Päivä alkaa isännän tervehdyksellä ja turvallisuusohjeistuksella. Tämän jälkeen osallistujat jaetaan tiimeihin. Icebreakerina toimii lyhyt esittelykierros, jonka tiimit tekevät annetun ohjeen mukaisesti.

Tiimiytystehtävät rakennetaan siten, että kullakin osallistujalla on eri rasteilla vetorooli erikseen annetun ohjeen mukaan. Tavoitteena on saada ryhmän sisäinen dynamiikka toimimaan ilman oppaiden liiallista puuttumista tilanteeseen. Tavoitteena on työkavereihin tutustuminen, tiimihengen nostattaminen ja yhdessä tekeminen. Herättelemme osallistujia lapsenmielisyyteen ja uteliaisuuteen.

ESIMERKKEJÄ TEEMOISTA:
- Fysiikka ja nopeus
- Tarkkuus ja keskittymiskyky
- Logiikka ja ongelmanratkaisu
- Luovuus ja improvisointikyky


Yhdessäoloa liikunnan parissa!

Tavoitteena on tutustua eri urheilulajeihin ja sytyttää liikunnan kipinä niille joille se ei vielä ole osa arkea.Lajivalikoimassa on kymmeniä lajivaihtoehtoja ja luentoja.

Aktiiviharrastajille löytyy tuttujen lajien lisäksi myös uusia lajeja. Ohjaajat ovat kokeneita ja innostavia.

ESIMERKKEJÄ LAJEISTA:
- Kahvakuula
- Salibändy
- Kuntonyrkkeily
- Jousiammunta
- UKK-kävelytesti
- Juoksukoulu
- Body-Harmony
- Eko-Ammuntaa
- Suunnistus
- Lacrosse


LUENNOT

Työ on innostavaa ja mielekästä, kun työpaikalla vallitsee kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri. Tähän pääseminen vaatii kuitenkin meiltä jokaiselta omien vahvuuksien oivaltamista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista. MyMind–luennoilla ja työpajoissa työyhteisöt saavat, niin tiimeinä kuin yksilöinäkin uusia työkaluja hyväksyvään ja oivaltavaan – parempaan yhdessä tekemiseen. Luennot räätälöidään asiakkaiden tarpeet huomioiden.

ESIMERKKEJÄ TEEMOISTA:
Tunnista stressin merkit
Luennon näkökulma on kehon ja mielen liitto. Tavoitteena on ajatusten herättäminen siihen, kuinka tärkeää on kehon viestien kuunteleminen stressin ennaltaehkäisyn ja hallinnan kannalta.

Värikkäät temperamentit - erilaisuus voimavarana työyhteisössä
Luento käsittelee ihmisten erilaisuutta temperamentien näkökulmasta. Luennon tavoitteena on kannustaa työyhteisöä näkemään voimavarat työkavereissaan ja itsessään. Oman ajattelun ja toimintatapojen tunnistaminen auttaa myös johtajuudessa. Kun oivaltaa omat reaktiotapansa ja ymmärtää toimintaansa, näkee mahdollisuuden ja tavat kehittää tätä myös muissa.

Tietoinen läsnäolo: kytke autopilot pois päältä
Luento antaa käytännön neuvoja läsnäolotaitojen harjoittamiseen sekä perustelee niiden hyödyt sekä työssä jaksamisen että kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta.

Koko paketti samasta paikasta

Isännöimme vuosittain yli 400 tapahtumaa ja noin 12 000 osallistujaa. Puoleemme voit kääntyä niin pienen kuin suurenkin tapahtuman puitteissa. Jokainen tapahtuma suunnitellaan siten, että se tukee tilaajaorganisaation toiveita, tarpeita ja tavoitteita mahdollisimman hyvin.

Kun jätät tilaisuuden järjestämisen meille, voit olla varma siitä, että homma toimii luotettavasti, mukavasti, huolettomasti ja kielitaidolla alusta loppuun saakka. Täyden palvelun tapahtumatuottajana järjestämme halutessasi koko paketin puolestasi.

– Helppoa ja nopeaa!


Palvelunumero:
050 554 8032

myynti(at)botniaevents.fiLähetä tarjouspyyntö tai palautetta

 
 
 
*)Pakolliset tiedot